Bærekraftslaben

Bli kjent med den nye Bærekraftslaben på biblioteket!

 Logo Bærekraftslaben. Illustrasjon Ragnar Rørnes.

Reservere rom eller utstyr


Utstyr kan reserveres hos den ansatte ved infopunktet i underetasjen på Hovedbiblioteket.
Det er også mulig å reservere via telefon eller kontaktskjema som du finner på bibliotekets kontaktside

Det er 15 års aldersgrense for å reservere utstyret.
Voksne over 18 år kan bruke utstyret sammen med barn dersom den voksne tar ansvar for barnet, sikkerhet og utstyr.

Les fullstendige betingelser for bruk av Bærekraftslaben.

Bærekraftslaben skal være en åpen og inkluderende arena for alle innbyggere i Bergen


I laben kan man tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette vil skje gjennom foredrag, debatter, kurs og et eget skaperverksted.

I samarbeid med relevante aktører og lokalbefolkningen skal vi skape aktuelle tilbud for bibliotekets besøkende.

En viktig dimensjon av Bærekraftslaben er å gi byens befolkning tilgang til verktøy og ny teknologi – slik kan biblioteket fremme livslang læring og demokrati. Bibliotekets virke er basert på ideer om deling, tillit, likhet, gjenbruk og medskaping.

I Bærekraftslaben finner du studiofasiliteter for medieproduksjon, tekstilstudio med symaskiner, verksted for både voksne og barn med blant annet 3d-printere, folieskjærer og annet verktøy.

Bærekrafslaben er i underetasjen på Hovedbiblioteket. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.  3D-printer til utlån i laben. Foto: Camilla Grindheim Larsen.


Målet med Bærekraftslaben:

  • Gi alle, uansett bakgrunn, tilgang til teknologi – dette henger nøye sammen med demokratisering og livslang læring. Tilgang til ny teknologi og forståelsen av dens plass i samfunnet er viktig for å forstå hvilke muligheter og utfordringer den skaper.

  • Etablere et skaperverksted som lar alle få uttrykke seg kreativt og delta i et sosialt felleskap for læring og deling av kunnskap og ferdigheter.

  • Fremme målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom å tilby befolkningen et skaperverksted hvor man kan utvikle og teste sine ideer. Bærekraftslaben ønsker å fremme bærekraftig og grønn innovasjon.

  • Forhindrer digitalt utenforskap og øke digital forståelse – vi gir opplæring til mennesker i ulike aldre på dette området og fremmer livslang læring.

  • Gi befolkningen kjennskap til bærekraftsmålene og gjøre dem i stand til å leve mer bærekraftige liv – gjennom å formidle kunnskap og ferdigheter. På denne måten vil hver enkelt bli i stand til å redusere sitt eget klimaavtrykk. Her vil vi ha spesielt fokus på reparasjon, fiksing og gjenbruk.

  • Gi befolkningen kunnskap om hvordan vi bevarer og bruker havet og jorden på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
  • Gi folk tilgang til ressurser innen lyd og bildeproduksjon som gjør dem i stand til å bidra i demokratiet og utøve sin ytringsfrihet.

  • Fremme integrering og inkludering gjennom å tilby en sosial åpen arena og ha tilbud innen språktrening.

Hva finnes i Bærekraftslaben?


Studio for podkast, foto og video med grønnskjerm.

 Podkastinnspilling. Foto: BOB.

Verksted med bl.a. 3D-printer og folieskjærer.

Utstyr til utlån i laben. Foto: BOB.

Systudio med symaskiner og overlock.

 Systudio. Foto: BOB.

Møterom som kan reserveres for møter.

  Møterom. Foto: BOB.