Hopp til hovedinnhold
av havard — sist endret 2017-01-24T14:23:15+01:00
Prosjektrapport fra Bergen Offentlige Bibliotek om Ole Bull jubileet 2010.

Bergen Offentlige Biblioteks engasjement i Ole Bulls 200 års jubileum startet allerede i 2007, med søknader om midler til digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale etter Bull. Bibliotekssjef Trine Kolderup Flaten var også blant initiativtagerne for jubileumskomiteen. Biblioteket har vært med gjennom hele jubileumsperioden og vil fortsette sitt arbeid med Norges første superstjerne inn i det neste tiåret.

Biblioteket fikk støtte til sitt digitaliseringsprosjekt av Norsk Kulturråd og Fritt Ord i perioden 2008-2010. Første del av bibliotekets prosjekt har dreid seg om å skaffe oversikt over hvilket materiale som var mulig å få tak i etter Ole Bull. Målet var å lage et søkbart digitalt arkiv etter modell fra bibliotekets Griegsamling. Bilder, brev, bøker, komposisjoner og bulliana danner kjernen i bibliotekets digitale Bull-samling. Prosjektets visjon var å kunne samle all kildeinformasjon i en felles digital ressurs og således bevare materialet på ”én plass” uavhengig av de fysiske eksemplarenes beskaffenhet. Prosjektet er underlagt bibliotekets musikkavdeling og avdelingsleder Siren Steen. Håvard Legreid har vært tilsatt som fagkonsulent og drevet prosjektet.

Det historiske innholdet i samlingen er fra Universitetsbiblioteket i Bergen, Nasjonalbiblioteket, Knut Hendriksens samling Valestrand, Museet Lysøen, Theatermuseet i Bergen og Bibliotekets egen samling.

Flickr commons

Som et ledd i formidlingen av Ole Bull prosjektet tok biblioteket kontakt med bildedelingsnettstedet flickr.com med tanke på å bli med i deres commons-prosjekt. Flickr commons ble startet på initiativ av Library of Congress og befolkes av noen av verdens viktigste ABM-institusjoner. Målet med the commons er å tilgjengeliggjøre bilder og bildemateriale som er falt i det fri innenfor en internasjonal kontekst og samtidig invitere vanlige brukere til å engasjere seg og til å bidra til samlingene med kommentarer og delingskultur. 

Flowered violin Med unike bilder av Bull og Grieg i ermet har det ikke bare lyktes Bergen Offentlige Bibliotek å bli innlemmet i dette fornemme selskap, men også i å åpne øynene til tusenvis av skuelystne internettbrukere. Bull, Grieg og Bergen Offentlige Bibliotek ble i januar 2010 som første nordmenn medlem av the commons. Samtlige kjente portretter av Ole Bull er lagt ut på flickr, og kontoen har så langt i sitt første år har hatt 108 000 besøk. Spesielt populær er et bilde biblioteket fikk fra Theatermuseet av en blomsterdekorasjon formet som en fiolin. Dekorasjonen ble overrakt Ole Bull på hans 70 årsdag i Madison av en prosesjon av beundrerinner.

Biblioteket har også bildene på commons tilgjengelig i høyere oppløsning for bruk i trykksaker. Gjennom jubileumsåret har bilder av Ole, hans bekjente, brev, manuskripter og konsertprogrammer vært formidlet til journalister, forfattere, designere, musikere, forlag, ambassader, museer, nettsider, teaterstykker og festforestillinger. Biblioteket er stolte av å ha vært til så mye hjelp for så mange.

Hjemmeside – olebull2010.no

Første møte om en hjemmeside for jubileet ble avholdt i mai 2009, men jubileumskomiteen hadde allerede tatt skritt og sikret seg domenet olebull2010.no. Det ble raskt enighet om at biblioteket skulle ha hånd om den tekniske publikasjonsløsningen, mens utseende skulle harmonere med kunstmuseenes sider. Firmaet Kyber ble valgt ut til å gjøre utformingen, siden de hadde utviklet museenes sider allerede.olebull2010.no

Biblioteket utformet retningslinjer for innholdstyper, navigasjon og funksjonalitet. Det videre arbeidet med hjemmesidene frem til lansering ble ledet av prosjektleder Håvard Legreid og webredaktør Sverre Helge Bolstad. Et utvalg interessenter ble kontakter for å produsere et knippe artikler om Ole Bull og Deborah Miller stod for oversettelsen til engelsk. Jubileumssiden var i hovedsak tenkt å kommunisere hva som foregikk under jubileet og å gi en historisk kontekst gjennom utvalgt kildemateriale og digitale utstillinger.

Etter lansering av nettsiden i januar 2010 tok kunstmuseene over oppdateringen av hjemmesiden mens biblioteket fokuserte på kildearbeidet og de digitale utstillingene. 

I etterkant av jubileet vil biblioteket ”parkere” siden og vedlikeholde den som historisk dokumentasjon over jubileet på sin server. Siden vil ikke bli oppdatert videre, men vil fungere slik den var og være tilgjengelig i sin opprinnelige form. Bibliotekets kildemateriale og digitale utstillinger vil videreutvikles innenfor rammen av bibliotekets egne nettsider.

Formidling – digital og fysisk utstilling

Det meste av det originale kildematerialet etter Ole Bull er falt i det fri og biblioteket har sett på det som sin oppgave å formidle slik at arven etter Ole Bull ble levende i jubileumsåret.

Ole Bull visste selv hvilken makt trykte medier hadde over hans karriere, det være seg journalister, skribenter eller forfattere som skrev om superfiolinisten fra nord. Siden mange av originalmanuskriptene er preget av framskreden alder har biblioteket skannet og tilrettelagt et knippe tekster til å kunne oppleves på nett. Boken "The art of holding the Violin and Bow" (1880), ”Ole Bull biografisk skitse” (1885) og bergensavisenes oppslag om Ole Bulls død er alle tilrettelagt for lesning på skjerm. Som en del av de digitale ressursene laget Håvard Legreid også en tidslinje over Ole Bulls liv, en interaktiv turne i Google-maps om Ole Bulls første amerikareise og Kunstmuseene bidro med en tredimensjonal nettvisning av Ole Bulls praktfiolin laget av Gasparo da Salo i 1562 med englehode.

1.st americatour

Etter initiativ fra Musikkhøyskolen i Oslo laget Håvar Legreid en plakatutstilling til den internasjonale fiolinkonkurransen Menuhin. Konkurransen ble for første gang ble holdt i Norge og Ole Bull var på konkurransens hovedprogram. Plakatutstillingen retter seg mot unge og setter fokus på Ole Bull som en moderne superstjerne. Håvard laget fem plakater inspirert av informasjonsgrafikk og 1800-tallets trykketeknikker; ”The Proudest moment”, ”1st. Americatour”, ”no. 1 Superstar”, "Humbug & Reklame” og ”Virtuos & Kjendis”. Den engelske versjonen av utstillingen hang under Menuhin konkurransen på Musikkhøyskolen i Oslo, mens den Norske versjonen har vært å se i biblioteket siden mai. Fra oktober har også den norske utstillingen vært på turné med Helge Jordal og hans forestilling ”Jeg Ole Bull” som vises over hele landet.

Etter gode tilbakemeldinger på plakatutstillingen ble det bestemt å tilpasse plakatene for interaktiv nettvisning. Siden første plakat fungerer som en introduksjon ble denne droppet og de fire andre foreligger som klikkbare grafikker på hjemmesidene. Alle nettutstillingselementene kan utforskes på: olebull2010 og bergenbibliotek.no

Samarbeid på kryss og tvers

Biblioteket har vært nært knyttet til jubileet gjennom hele jubileumsåret. Kontakten med andre kulturinstitusjoner i form av hjelp med bilder og til research har opptatt en stor del av vårt engasjement. Biblioteket ønsker å takke Kunstmuseene i Bergen, Statsarkivet i Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen, Nasjonalbiblioteket, Norges Musikkhøyskole, Theatermuseet i Bergen, Hordaland Teater og helt spesielt professor Harald Herresthal for et godt samarbeid før og etter jubileumsåret 2010. Særlig gledelig var det å være vertskap for lanseringen av Herresthals siste bind i biografien om Ole Bull i vår.

Ole Bulls videre liv

Selv om lysene nå slukkes for jubileumsåret fortsetter bibliotekets arbeid med Ole Bull. Hundrevis av brev, noter, bilder og manuskripter er digitalisert og tilgjengeligjort via bibliotekets og jubileets hjemmeside. I samarbeid med Harald Herresthal er en full oversikt over Bulls komposisjoner nylig publisert. I kjølvannet av jubileet har nytt materiale kommet til overflaten og nye formidlingsformer er utforsket.

Bibliotekets har avtale med Harald Herresthal om å tilgjengeliggjøre transkriberte brev for fritekstsøk. I Statsarkivets skanninger fra Valestrand er der fortsatt materiale som kan publiseres og i notesamlingen er vi sikre på at enda noen perler venter på å bli avdekket.

Vel blåst!