Bibliotekenes spillpris

Logo v. Håvard Legreid

Bibliotekenes spillpris var en del av et pilotprosjekt ved Bergen Offentlige Bibliotek der vi ønsket å skape engasjement og entusiasme omkring norske spill. Med prisen ønsket vi å vise frem kvaliteten ved og mangfoldet innen norsk spillutvikling, synliggjøre den kunstneriske verdien ved spill, og å gjøre offentligheten mer bevisst på norsk spillproduksjon.

Prisen ble tildelt det beste norske spillet gjennom tidene på bakgrunn av ulike kriterier knyttet til formidlingsevne i det offentlige rom, hvor en jury nominerte åtte spill med tilknyttet begrunnelse.

Du kan lese her om hvordan avstemningen fungerte.

Vinneren ble kåret 7. mai 2022. Gratulerer, D-Pad Studio og Owlboy!

Prosjektet har blitt gjennomført med støtte fra NFI Norsk Filminstitutt.   

 

Disse arrangementene ble avholdt:

10. mars - Stemning i spill (BOB TV)
31. mars - Hvordan Flåklypa Grand Prix ble et spill
21. april - Internasjonalt anerkjent (BOB TV)
28. april - Spillets sosiale funksjon (BOB TV)
05. mai - Musikk i spill (BOB TV)
07. mai - Fest og kåring av Bibliotekenes spillpris

BOBTV: De nominerte

BOBcast: Ludofilene om Bibliotekenes spillpris

Se jurykriteriene for hvilke spill som kunne nomineres.


Slik ble kåringen gjennomført

Da vi skulle kåre vinneren av Bibliotekenes spillpris, la vi til rette for tre ulike måter å stemme på de nominerte titlene, der de ulike stemmene ville vektes på denne måten:

  • Publikumsstemmer (teller 50 %): Bibliotekets brukere kunne stemme på sin favoritt. Publikum kunne stemme på bibliotekets nettsider, på sosiale medier, og på arrangementene. Den åpne stemmeavgivningen begynte 1. mars 2022.

  • Juryen sine stemmer (teller 35 %): De fire jurymedlemene skulle velge ut det de mente var det beste spillet av de åtte de nominerer. Denne delen av stemmene frafalt etter avtale med juryen.

  • Klassene sine stemmer (teller 15%). Prosjektet skulle også utforske nye formidlingsmetoder, en av dem var å invitere inn skoleklasser som fikk spill formidlet i undervisningstiden. Klassen stemte på sine favoritter.