Skattejakt, Sandviken brannstasjon

Gratulerer! Du har funnet skatten i Sandviken!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Armor of Invulnerability

"You have resistance to nonmagical damage while you wear this armor. Additionally, you can use an action to make yourself immune to nonmagical damage for 10 minutes or until you are no longer wearing the armor. Once this special action is used, it can't be used again until the next dawn.

Plate consists of shaped, interlocking metal plates to cover the entire body. A suit of plate includes gauntlets, heavy leather boots, a visored helmet, and thick layers of padding underneath the armor. Buckles and straps distribute the weight over the body."

Cloak of Protection

"You gain a +1 bonus to AC and saving throws while you wear this cloak."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrhandel:
Lenke til kurert butikkside.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.