Kafka, Franz: Prosessen (1925)

av Stehn Mortensen — sist endret 2017-01-31T13:02:34+01:00
Kafkas skrekkinnjagende romanfragment drar oss med i en beretning om rettsprosessens absurditeter, gjennom det juridiske byråkratiets uforståelige irrganger.
Franz Kafka

Prosessen

, 1925

Hva skjer med et menneske som blir anklaget for en forbrytelse? Kanskje betyr det begynnelsen på slutten: Idet lovens lange arm griper inn i livet til Josef K. får han verken vite hvorfor eller hva han er anklaget for. Han søker svar, men foran loven er alle like ubetydelige. Josef K.s mange forsøk på å nærme seg loven byr på humoristiske, erotiske og filosofiske avstikkere.

Oversatt av Paul Gjesdahl (1933) og Trond Winje (1992)

 

Hvis jeg kunne få en del kvinner som jeg kjenner, til å arbeide for meg i fellesskap, måtte jeg få gjennomslag. Særlig ved denne domstolen, som nesten utelukkende består av skjørtejegere.