av admin sist endret 2022-11-16T11:33:19+01:00
Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Jeg arbeider med skriving når jeg har noe å melde. Skrivingen foregår i kortere eller lengre (hvis det er manuskriptarbeid) intervaller. De dagene jeg arbeider med et manuskript, har jeg som mål å arbeide i sju timer, men er fornøyd hvis jeg får til mellom fem og sju timer. Dette for å opprettholde selvrespekten og selvdisiplinen. Denne timebaserte arbeidsdagen er under evaluering. Jeg har i den senere tid i større grad gått over til akkordarbeid.

Litt om bakgrunnen din?

Jeg kom i kontakt med den alvorlige interessen for skriving via Heimly Folkehøgskole - Forfatterskolen. Der var jeg elev 1997/98. Forfatterskolen er nå nedlagt, det er synd og skam.

Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med?

Jeg er særlig interessert i Daniil Kharms og hans OBERIU-gruppe (Foreningen for Reell Kunst), som er beslektet med de radikale russiske futuristene. Jeg stiller meg tvilende til flere av manifestene som ble skrevet på denne tiden (blant andre oberiutenes manifest fra 1927), de er ofte vage og inneholder mange store ord. Men jeg bejubler den kunstneriske kraften som enkelte forfattere innen retningene adamisme, russisk futurisme og foreningen OBERIU var i besittelse av. OBERIU ville ikke bare forvri og ødelegge virkeligheten (som futuristene), men også utøve selvparodi og selvutslettelse. Man forsøker å se (eller man bare rett og slett SER, noe jeg gjør uten å måtte anstrenge meg) verden uten å benytte erfaringen, det tillærte og logikken som filter. Det dreier seg om å se verden for første gang, beskrive objektene slik de egentlig er.

Hva driver deg til å skrive?

Det som driver meg til å skrive er at jeg har noe viktig å melde.

Kan du fortelle om noen store skriveopplevelser?

Store skriveopplevelser er få og hemmelige.

Hva betyr biografi og minne for deg i bøkene dine?
Ingen kommentar.