Vestlandsforfattere svarer

Når på dagen skriver Georg Johannesen? Hvorfor skriver Frode Grytten? 53 vestlandsforfattere forteller om arbeidsdagen, bakgrunn og inspirasjon. Du får høre om store skriveopplevelser og bruken av egne minner i bøkene. Svarene er mangfoldige og rike som vestlandet selv!

Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere med tilknytning til vestlandet. Spørsmålene dreide seg om arbeidsdagen, drivkrefter bak skrivingen, bakgrunn, og litterære slektskap. Forfatterne ble også bedt om. Biblioteket vil med dette gi forfatterne en mulighet til å presentere seg for sine lesere. Spørsmålene ble utformet av forfatteren Henning H. Bergsvåg og er i de respektive intervjuene gjengitt i kortform:

  • Hvordan ser arbeidsdagen din ut?
  • Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
  • Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med?
  • Hva driver deg til å skrive?
  • Kan du fortelle om noen store skriveopplevelser?
  • Hva betyr biografi og minne for deg i bøkene dine?

Intervju