Intervju med Gunnar Magne Roalkvam

av admin sist endret 2022-11-16T11:50:27+01:00
Den 9. oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Arbeidsdagen. Jeg er egentlig ansatt som lektor i samfunnsfag ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Derfor foregår skrivinga på fritid og i ferier. Men ved flere anledninger har jeg hatt redusert stilling eller permisjon i en periode for å skrive.

Litt om bakgrunnen din?

Jeg underviser i samfunnsfag og svært engasjert i samfunnsspørsmål. Jeg har også skrevet mye faglitteratur om lokalhistorie, arbeiderbevegelsen, samvirkeorganisering, demokrati og menneskerettigheter. I de fire diktsamlingene mine og i de fleste sangtekstene, ligger det et samfunnsmessig engasjement. Jeg er kristen sosialist, og da er det naturlig å kjempe for de verdier som jeg synes er viktige.

Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med?

Jeg er på mange måter en slags "heimstaddikter" siden jeg bruker stavangerdialekten i diktsamlingene og sangene. Men jeg er samtidig opptatt av internasjonal politikk og er aktiv i FN-sambandet i Norge. Jeg synes det er meningsfylt å "handle lokalt og tenke globalt". Det viktige med skrivingen er å nå ut til folk med det jeg har på hjertet. Derfor er jeg mindre interessert i hvilken litterær tradisjon og familie jeg tilhører.

Hva driver deg til å skrive?

Dette har jeg vel besvart allerede. Jeg synes det er veldig meningsfylt å skrive og å komme i dialog med andre mennesker. Jeg bruker ofte humor i formidlingen av alvorlige emner. Det fungerer bra.

Kan du fortelle om noen store skriveopplevelser?

Det er alltid kjekt når jeg kommer på en god ide til et dikt eller en sang. Ekstra spennende er det hvis jeg greier å utvikle en ide til et skuespill. Da er det store muligheter til å boltre seg med flere personer og morsomme situasjoner. Men et kort lite dikt som fanger inn et viktig og tankevekkende poeng, er alltid en liten seier.