av admin sist endret 2022-11-16T11:43:27+01:00
Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.
Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Jeg liker å skrive både tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen, av og til dagen igjennom. Etter en utgivelse arbeider jeg lite, og så øker det på etterhvert som et nytt prosjekt tar form.

Litt om bakgrunnen din?

Har ingen formell skrivetrening bortsett fra en nokså typisk universitetsutdannelse. Jeg begynte imidlertid tidlig å skrive dikt, blant annet fordi det fremkalte en ukjent glede å beskrive omgivelsene med mine egne ord.

Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med, gir det
mening for deg å litterært snakke med denne familien?

Jeg er i liten grad opptatt av litterære tradisjoner. Dels fordi dette er et litteraturvitenskapelig felt, og dels fordi det er mye mer enn litteratur som inspirerer meg. Som forfatter har jeg opplevd at det å lese først og fremst hjelper i forhold til å beherske en form. Når det er sagt, så har jo T. S. Eliot forlengst påpekt at all litteratur er i et slags slektskapforhold, og det må jeg gi ham rett i. Tradisjonene utfyller hverandre, enten de markerer en avstand til hverandre eller bygger videre på hverandre. Jeg kan ha utbytte av å lese så vidt forskjellige tradisjoner som surrealisme og romatikk, men det er ikke tradisjonen i seg selv, men gjerne utdrag av en mer overskridende karakter som treffer meg.

Hva er det som driver deg til å skrive?

Å se ting på en annerledes måte?

Hvordan forholder du deg til begrepene Biografi og Minne i egen skriving?

Biografisk stoff opptrer sjelden og i så fall inndirekte i skriveriene mine. Begrepet minne er uansett relevant, ettersom jeg tror at det å skrive (også) kan være en måte å huske på.