av admin sist endret 2022-11-16T11:47:20+01:00
Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.
Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Jeg jobber fra morgenen av. Tradisjonell kontortid, ca. 9-16

Litt om bakgrunnen din?

Bakgrunn bl.a. som journalist. Har alltid skrevet/fortalt

Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med?

Modernismen. Surrealismen. Ja, det er fint å snakke "med" denne tradisjonen, som ennå pågår. Også malerne.

Hva driver deg til å skrive?

Å prøve og ordsette det usynlige er en drivkraft

Kan du fortelle om noen store skriveopplevelser?

Store skriveopplevelser er når det svinger og går unna. Det skjer ennå.

Hva betyr biografi og minne for deg i bøkene dine?

Ingen biografi, takk. Minnet - det å erindre - er der hele tiden som små drivhjul i skrivingen.