Intervju med Ole Røsholdt

av admin sist endret 2022-11-16T11:49:25+01:00
Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Jeg er utdannet filolog, med norsk hovedfag, og har to jobber, i og med at jeg ved siden av skrivearbeidet underviser i videregående skole.

Litt om bakgrunnen din?

Jeg kom forholdsvis sent i gang med å skrive. Møte med inkakulturens tradisjoner under en feriereise til Peru i 1987, resulterte i en ungdomsroman om inkarikets undergang og spaniernes erobring av Peru på 1500-tallet. Arbeidet med denne boken var så givende at jeg var nødt til å fortsette med nye bøker.

Hvilken litterær tradisjon eller familie føler du deg beslektet med?

Mitt litterære arbeid består i dag av to kategorier: Ved siden av historiske spenningsromaner for ungdom, har jeg skrevet faktabøker om historiske emner for barn og ungdom. De siste er gjerne skrevet på oppdrag. Genrene overlapper hverandre til en viss grad, i og med at jeg også bruker innslag av fiksjon for å myke opp det saklige innholdet i fakta-bøkene. Jeg oppfatter meg selv først og fremst som en forteller, og dette preger nok samtlige bøker jeg har skrevet. Bergen og byens historie har ofte vært en viktig inspirasjon for meg, og mange av romanene og enkelte fakta-bøker tar opp bergenske emner, særlig fra middelalderhistorien.

Fem av romanene er også utgitt i Tyskland, to i Danmark. I tillegg har jeg skrevet tre hørespillserier (dramatiseringer av mine egne romaner), som har vært fremført i NRK. Det første av disse, ”Den siste sønnen”, fikk 1. pris ved EX AEQUO-konkurransen som beste hørespill for barn i Bratislava i 1996 og ble dessuten spilt i slovakisk radio i 1998.