Intervju med Rune Hesjedal

av admin sist endret 2022-11-16T11:43:58+01:00
Den 9.oktober 2003 sendte biblioteket ut en serie spørsmål til forfattere tilknyttet vestlandet. Spørsmålene er gjengitt i kortform.
Hvordan ser arbeidsdagen ut?

Arbeider veldig konsentrert med skriving 2,5 timer alle dager, ettermiddag mandag – fredag, formiddag lørdag og søndag. 2,5 arbeidstimer per dag gir 812,5 timer i året, 815,0 timer i skuddår. Tillater en viss fleksibilitet med arbeidstiden, men har pålagt meg selv å kompensere for tapt tid på feriedager, julaften og lignende i form av lengre arbeidsøkter andre dager. Denne disiplinerte holdning i mitt arbeid har så langt gitt minimal uttelling for andre enn papirleverandørene.

Litt om din bakgrunn?

I mange år brukte jeg nettene til å spise blyanter. En morgen kjente jeg meg tilstrekkelig toksisk, flekket missforstått tenner og trodde jeg var rede for papirets ødslige, kvadratiske flate.

Hvilken litterær tradisjon eller ”familie” føler du deg beslektet med, gir det mening for deg å snakke med denne ”familien”?

Som poet er mine pårørende surrealistene. Det gir ingen mening å ”snakke” med denne familien, men vi erkjenner fra tid til annen hverandre.

Hva er det som driver deg til å skrive?

Det er som med saksofonisten som blåser og blåser og blåser i sin saksofon med øynene gjenklistret, ved å skrive holder jeg og holder jeg og holder jeg alle noter på armlengds avstand. For bedret uttelling kunne en konvertert til trommer, heldigvis er det i mitt tilfelle for sent.

Kan du fortelle om noen store skriveopplevelser?

I en pause under rypejakten en gang på 90-tallet skrev jeg spontant ned et dikt med arbeidstittel DYVEKES RAUDVINSBIOTOP, se diktsamlingen NESTEN HEGREDIKT s 12 . Nå har jeg avlagt jaktprøven, betaler jegeravgiften hvert bidige år, men har opplevelsen blitt større? For øvrig: Det 5., merkelige spørsmål. Mitt ensformige privatliv, jamfr spørsmål 1, kan da umulig være av interesse for jaktlaget.

Hvordan forholder du deg til begrepene biografi og minne i egen skriving?

Jeg er for tiden i ferd med, og har så langt kun levd deler av 1 – siger og skriver et – liv. Min hukommelse er, bort sett fra at jeg husker en rekke blemmer, bort i mot elendig. For øvrig blir jeg ikke klok på dette spørsmålet heller.