Bla i album og bøker

av Sverre Helge Bolstad sist endret 2013-02-27T13:23:30+01:00 BILDER: For bilder og illustrasjoner gjeld særskilde regler og rettigheiter. Sjå bergenbibliotek.no/okland/rettigheter for meir informasjon. TEKST: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/ Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.

Bla i ekslibris-album

av Nettredaktør — sist endret 14.02.2017 - 18:17
Albert Jærn var ein dyktig teiknar og designar på fyrste halvleik av 1900-tallet. I denne boka frå 1928 får vi sjå konkrete døme på bokeigarmerke som han gjorde for kjende og ukjende einskildpersonar.

Bla i glansbildealbum

av Nettredaktør — sist endret 21.09.2016 - 14:26
Album frå Mittet forlag som eit barn har nytta til å lime inn t.d. norske glansbilder, skandinavisk importglans og kriseglans frå krigens dagar.

Bla i maleboken: Malern, Kosten og Pøsen

av Nettredaktør — sist endret 17.09.2016 - 02:17
Fargeleggingsbøker har ofte blitt brukt i reklamesamanheng. Malern, Kosten og Pøsen var ein trykksak utgjeven av malingsprodusenten Alf Bjercke A/S. Logofiguren «Maler'n til Bjercke» blei nytta som varemerke for firmaet.

Bla i maleboken: Vi skal male

av Nettredaktør — sist endret 17.09.2016 - 02:17
Eldbjørg Øien Moum var ein dyktig kunstnar som lagde ei stor mengde med postkort på 1940- og 50-tallet. Moum var særlig dyktig på å framstille barn som vitale, energiske og energifulle. Her har ho laga ei malebok som heiter Vi skal male.

Side-alternativer