Hopp til hovedinnhold
av Harald Herresthal: Drømmen om udødelighet : 1862-1880 — sist endret 2016-09-17T02:05:43+02:00
Andre titler: Erinnerungen aus Prag, Gran Concerto, Secondo concerto romantico, Concerto pathétique, Konsert i e-moll

I biblioteket

Komponert 

De første skisser til en Secondo Concerto romantico i St. Borgo i Sieve, første sats påbegynt i Darmstadt 1840, avsluttet 10.2.1841 i Praha: «Fine del primo Allegro, concerti in mi 11 ora de notte il 10 de Februari 1841.» 

Fremført første gang

Praha 14.2.1841; omarbeidet versjon Christiania 1864.

Form 

Allegro Affetuoso (la Notte) – Adagio Sostenuto (L’Aurora) – Rondo Marcato (a Giorno)

Instrumentasjon

2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni 2 Trombe, 3 Tromboni, Timpani, Gran Cassa, Violino Principale, Violino 1, Violino II, Viola, Violoncello, Contrabasso.

Originalmanuskript 

ms. 1437, eske 100, N Onm.

Avskrift

Fagottstemme fra Concerto in E, benyttet i tidsrommet 1847-1851; N Onm.

Trykte utgaver

1. Adagio tirée de concerto for fiolin og piano (forskjellig fra partituret), Christiania 1886:Warmuth.
2. Concerto Fantastico arrangert for fiolin og piano av Nicolai Riise, 2006
3. Concerto Fantastico for fiolin og orkester til rettelagt av Nicolai Riise 2006.

Resepsjon

Halfdan Kjerulfs dagbok 16.10.1864: «Bull spilte sin e-moll Concert paanyt opskrevet og omformet ved Hjelp af Hennum.Her er en Allegro appasionato, men meget mere Introduktion i Fantasiform, Andante maestoso, som er hverken Allegro eller appasionato, men meget mere Introduktion i Fantasiform, Andante maestoso, men saa kommer en overmaade smuk og for Ole Bull sjelden velformet og helstøbt lille Adagio quasi una preghiera (g-moll, slutter i G-dur) og Rondo scherzando som da naturligvis atter har en uhyre langsom Mellemsats (cantabile).