Minneord

av admin sist endret 2017-03-29T08:57:30+01:00

Organisten, komponisten og musikklæreren Trygve Fischer, Bergen, er avgått ved døden i en alder av 62 år. Han er født i Fana og studerte musikkteoretiske fag og orgelspill med bl.a. Per Steenberg, Knud Jeppesen, Povl Hamburger, Finn Viderø og Helmut Walcha. Fischer tok organisteksamen i Bergen 1943 og var i årene 1947-75 organist ved St. Jakobs kirke. Siden 1940 har han vært knyttet til Musikkonservatoriet i Bergen – bortsett fra årene 1966-71 da han var lærer ved Bergen Lærerhøyskole. Siden 1971 har han vært lektor. Etter krigen var han musikkanmelder i Dagen frem til 1949, og i perioden 1949-67 var han anmelder i Morgenavisen.
     Trygve Fischer skrev tallrike artikler i dagspresse og fagtidsskrift, bl.a. om Edvard Griegs instrumentale viseform og om komponisten Sparre Olsen, og andre norske komponister. Hans virke som komponist spenner over flere musikkformer. Han skrev en rekke sanger og korkomposisjoner, bl.a. «Sanctus», «Salme» og «Kveldsbønn»
for blandet kor, videre en rekke korbearbeidelser, klaverstykker og kammermusikk.
     Som menneske var Trygve Fischer tilbakeholden, men faglig var han utvilsomt en av de mest fremtredende representantene for den bergenske kirkemusikkvirksomhet og kirkemusikalske fornyelse som har latt seg spore i etterkrigsårene. Trygve Fischer vil bli dypt savnet – først og fremst av sine nærmeste, men også av alle dem som ble hans kolleger og venner gjennom årene. Hans gode minne vil leve videre både gjennom det fine ettermæle han etterlater seg og gjennom det han har skapt i ord og toner.


Bergens Tidende 9.12.1980