Friby Bergen

Bergen kommune ble friby for forfulgte forfattere i 2008 da byen ble medlem av organisasjonen ICORN - International Cities of Refuge Network. ICORN er et nettverk av byer i mange land i verden som verdsetter og engasjerer seg for ytringsfriheten.

Som friby påtar Bergen seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist eller skribent, og byen får en ny forfatter hvert andre år. Fribyen Bergen har hittil tatt imot 8 fribyforfattere.

Fribyordningen administreres av Bergen Offentlige Bibliotek. Fribyorganisasjonen ICORN har internasjonalt hovedkontor i Stavanger.

ICORN_logo_1000.jpg

Forfattere har stadig vært målgruppe for politisk motiverte trusler og forfølgelse. Nettverket bidrar til at forfatterstemmer ikke blir stumme. Fribyene fokuserer i alminnelighet på én forfatter av gangen. Byene gir gjesteforfatterne et trygt sted å bo og økonomisk trygghet i to år. I Norge får fribyforfatterne også flyktningestatus med rett til bolig, lønn og introduksjonsprogram i to år og kan fortsette oppholdet i landet etter gjesteforfatterperioden.

Fribyforfattere